Հոդվածների ցուցակագիր

Պետությունը գյուղացու կողքին

Հարուստ եւ կայուն գյուղը, զարգացած գյուղական համայնքները պետության ինքնիշխանության ու անվտանգության լուրջ գրավականն են, իսկ ժամանակի պահանջների ոգուն համապատասխանող գյուղատնտեսությունը` երկրի պարենային անկախության եւ ապահովության աստիճանի էական բաղադրիչներից մեկը:

Այդ առումով հետապնդվող նպատակներն են.

 • գյուղացիական տնտեսություններում ներդրումային եւ վարկավորման ծրագրերի իրականացման համար նպաստավոր պայմանների ստեղծում,
 • ֆերմերային տնտեսությունների զարգացում, ագարակատերերի եւ նրանց ընտանիքների կենսամակարդակի հարաճուն բարձրացում,
 • գյուղատնտեսության մեջ կամավորության սկզբունքով կոոպերացիայի տարբեր ձեւերի կազմավորման համար նպաստավոր պայմանների ու մեխանիզմների ապահովում,
 • ջրամատակարարման, պարարտանյութերի եւ գյուղատնտեսական տեխնիկայի մատչելիություն,
 • արտոնյալ հարկային ու վարկային պայմաններ` գյուղատնտեսության ռիսկային գոտիների ու հատվածների համար:

Առաջնային օրենսդիր եւ գործադիր քայլեր

 • Ապահովել պետական օժանդակություն գյուղմթերքների արտադրությանն ու արտահանմանը` ներառյալ գյուղատնտեսության եւ, հատկապես, ֆերմերային փոքր տնտեսությունների, ինչպես նաեւ գյուղատնտեսական մթերքներ վերամշակող արտադրությունների սուբսիդավորումը:
 • Ոլորտում ներդնել վարկավորման արդյունավետ համակարգ՝ վարկային միջոցների տրամադրման ժամանակահատվածը եւ տոկոսադրույքները սահմանելիս հաշվի առնելով տվյալ ճյուղի առանձնահատկությունները` որպես գրավի առարկա ընդունելով հողը, ինչպես նաեւ գյուղատնտեսության մեջ օգտագործվող հիմնական միջոցները։
 • Կիրառել գյուղատնտեսական վարկերի տոկոսադրույքների պետական սուբսիդավորում մինչեւ 50% չափով:
 • Հատուկ արտոնյալ վարկավորման ու հարկային պայմաններ կիրառել բարձրլեռնային եւ սահմանամերձ գոտիներում գործող գյուղացիական տնտեսությունների համար: Փոփոխություններ ու լրացումներ կատարել «Հողի հարկի մասին», «Հողի հարկի արտոնությունների մասին», «Սահմանամերձ տարածաշրջանների մասին» օրենքներում` սահմանամերձ, բարձրլեռնային եւ խրախուսվող տարածքներում հողի հարկի արտոնություններ տրամադրելու նպատակով:
 • Վարկային ու ներդրումային ծրագրերի շրջանակներում պետական լուրջ աջակցություն ցուցաբերել գյուղատնտեսական մեքենաների հավաքակայանների ստեղծմանը, գյուղացու եւ ագարակատիրոջ համար ողջամիտ գների առումով դրանց մատչելիության ապահովմանը:
 • Ստեղծել գյուղատնտեսության եւ ֆերմերային տնտեսությունների ապահովագրական ճկուն համակարգ` պետության փութաջան մասնակցությամբ, առաջին հերթին` ապահովագրական վճարների մի մասի փոխհատուցումը ստանձնելու իմաստով:
 • Գյուղատնտեսական մթերքների ներքին շուկայի պաշտպանության համակարգում, ի թիվս այլ ուղղությունների, ներառել գյուղատնտեսական մթերքների կայուն գների պահպանման, սուբսիդավորման, սպառողների համար երաշխավորված, մատչելի մանրածախ գների սահմանման միջոցառումները:
 • Միասնական պետական ստան­դարտ­ներով ու պետա­կան հսկո­ղությամբ մթերող ձեռնարկու­թյուն­ներում ներդնել որակի ստու­գում­ներ իրականացնող այնպիսի համակարգ, որով կպաշտպանվեն գյուղացու շահերը եւ մթե­րող կազ­մա­­կեր­պու­թյուն­ներին թույլ չի տրվի ձեռնարկել կամայական գործողու­թյուն­ներ:
 • Փոփոխություններ ու լրացումներ կատարել ջրօգտագործողների ընկերությունների եւ ջրօգտագործողների ընկերությունների միությունների մասին օրենքներում` վերջիններիս պարտավորություններն ու պատասխանատվությունը սահմանելու, ոռոգման ջրով գյուղատնտեսական տարածքների մատակարարումը կարգավորելու նպատակով:
 • Փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարել «Երաշտի հետեւանքների վերացման մասին» օրենքում` երաշտից տուժած շրջանների պետական աջակցության մեխանիզմների ամրագրմամբ:
 • Փոխհատուցման նույնպիսի սկզբունքներ կիրառել գյուղատնտեսության ու անասնապահության բնագավառներում` բնական աղետների, համաճարակների հետեւանքով կրած վնասների դեպքում:
 • Ոչ գյուղատնտեսական նպատակներով պետական հողերի վարձակալության համար գանձվող վարձավճարներն ավելացնել 5 անգամ, ինչը հնարավորություն կտա խուսափել մեծ հողակտորների երկարաժամկետ վարձակալությունից ու անարդյունավետ օգտագործումից, ինչպեսեւ հսկայական տարածքները շարքային քաղաքացիների համար փակ գոտիների վերածելուց:
 • Վերանայել «Հրապարակային սակարկությունների մասին» օրենքը` աճուրդների, այդ թվում հողի աճուրդի հրապարակայնությունն ու օրինականությունը ապահովելու նպատակով, միաժամանակ ծրագրային քաղաքականություն վարել համայնքներում երիտասարդ ընտանիքներին հողատարածքներ հատկացնելու ուղղությամբ: