Հոդվածների ցուցակագիր

Նոր Հայաստան, որը մենք կերտելու ենք միասին

Մեր գերագույն նպատակը Նոր Հայաստանի դարբնումն է` որպես ժամանակակից իրավական, սոցիալական, ժողովրդավարական, իրապես ինքնիշխան եւ իր ներքին ու արտաքին քաղաքականությունն ազգային-պետական շահերի վրա կառուցող զարգացած պետության, ազատական ու մրցակցային շուկայական տնտեսության ձեւավորումը եւ քաղաքացիական հասարակության կայացումը: Այնպիսի ազատ, ժողովրդավար, ուժեղ, զարգացած եւ հարուստ Հայաստան, որտեղ.

 • Բարձրագույն արժեքը մարդն է, նրա արժանապատվությունը, հիմնարար իրավունքներն ու ազատությունները, որոնք պետական ու հասարակական-քաղաքական կարգի հիմքն ու մարդու հոգեւոր-նյութական ազատության եւ բարեկեցության աղբյուրն են:
 • Ժողովրդավարությունը` որպես իրավունքի եւ ազատության, կառավարման համակարգի բնականոն ու արդյունավետ գործունեության նախապայման, երաշխավորված է Սահմանադրությամբ, օրենքներով, քաղաքացիական հասարակությամբ, պետության կառավարման բյուրեղացած ժողովրդավարական եղանակներով:
 • Քաղաքացին պետության հիմքն է, ժողովուրդը` իշխանության միակ աղբյուրն ու ազգային-պետական շահի կրողը, ազգը` պետականության խարիսխը, իսկ նրանց ազատությունը` ինքնիշխանության գրավականը. չկա ազգային շահ առանց քաղաքացու իրավունքի, եւ` հակառակը:
 • Պետությունն է մարդու համար, այլ ոչ մարդը` պետության. պետական կառույցները ծառայում են ժողովրդին, միջոց են նրա ինքնակազմակերպման ու իղձերի իրականացման համար, իսկ նրանց գլխավոր խնդիրը մարդու եւ քաղաքացու հիմնական իրավունքների ու ազատությունների իրականացման ապահովումն է, որից կշահեն բոլոր քաղաքացիները` հարուստներից եւ ուժեղներից մինչեւ աղքատներ ու թույլեր: Ելակետային անհավասար եւ խոցելի վիճակում հայտնված խմբերն իրենց տրված հավասար իրավունքները ազատորեն իրացնելու գործում զգում են պետության անհրաժեշտ օժանդակությունը:
 • Պետության կողմնորոշիչը հավասար հնարավորությունների հասարակությունն է` հիմնված սոցիալական արդարության եւ սոցիալական համերաշխության սկզբունքների վրա: Ազգային եկամտի արդար եւ հասցեական բաշխումը նույնքան առաջնային պետական քաղաքականություն է, որքան` դրա աճը:
 • Քաղաքացու հարստության աղբյուրն իր բնատուր ստեղծագործական աշխատանքն է, ինչի իրացման համար առկա են գործարարության հավասար եւ ստեղծագործելու նպաստավոր պայմաններ: Հայ մարդը, ով օտար ափերում տնտեսության զարգացման լուրջ գործոն է եւ ապրում է բարեկեցիկ կյանքով, սեփական հայրենիքում չպետք է գոյատեւի հազիվհազ, այլ ապրի արժանավայել, առանց ենթարկվելու նվաստացման ու ստորացումների:
 • Տնտեսության զարգացման, անհատի ընդունակությունների առավելագույն դրսեւորման աղբյուրն ազատականությունն է, ինչը պետությանը չի ազատում սոցիալական պարտավորություններից: Պետական իշխանությունն իր քաղաքացիների կյանքի, սոցիալական պաշտպանության եւ մարդկային իրավունքների ապահովության իրականացնողն է:
 • Պետության խնդիրն ազատ շուկայի կողմնորոշումն է, այլ ոչ թե հարկադրումը` սոցիալական նպատակների հասնելու համար: Ժամանակակից Եվրոպայում գերակայող սոցիալական շուկայի տիպօրինակն ուղենիշ է, որում պետությունը խաղի հավասար կանոններ է ապահովում շուկայի մասնակիցների համար` չթելադրելով իր կամքը:
 • Կրթական, առողջապահական ու հանրային ծառայությունների համակարգերը հանրամատչելի են եւ լիովին համապատասխանում են համաշխարհային բարձրագույն չափանիշներին, պահպանվում ու համալրվում է մեր հարուստ, հինավուրց մշակույթը, տնտեսությունը տարբերակված է` գիտելիքահենք եւ գիտատար:
 • Ազգային իղձերի իրականացման նախապայմանը անկախ, արդյունավետ պետությունն է եւ, հաշվի առնելով հայության աշխարհասփյուռ վիճակը, նրան մեծապես սնուցող ու ազգի բոլոր հատվածների փոխգործակցությունն ապահովող համազգային կառույցները:
 • Յուրաքանչյուր ոք եւ քաղաքական ուժ գիտակցում է անցյալի, ներկայի եւ ապագայի համար իր պատասխանատվությունը, իսկ հայ ժողովուրդն առաջին հերթին ապավինում է սեփական ուժերին:
 • Պետության ներսում առաջնորդողը քաղաքացու իրավունքի եւ ազատության, արդարության, ժողովրդի իշխանության, օրենքի առջեւ բոլորի հավասարության, մարդասիրության, իրավունքի գերակայության գաղափարներն են, իսկ միջազգային ասպարեզում` ազգերի ու ժողովուրդների իրավահավասարության, պետությունների ինքնիշխանության, մարդու իրավունքներից մինչեւ անվտանգության եւ ազգային հարցեր միջազգային իրավունքի ու չափանիշների միատեսակ կիրարկման, բարիդրացիության, վեճերի խաղաղ եւ իրավական կարգավորման սկզբունքները:

Մենք առաջարկում ենք այս նպատակներին հասնելու միանգամայն իրատեսական ծրագրեր, եւ խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքում Ազգային ժողովում մեծամասնություն ստանալու ու կառավարություն կազմավորելու դեպքում գալիս ենք ապահովելու.