Հոդվածների ցուցակագիր

Իր ապագան սեփական հողի վրա կառուցող երիտասարդություն, սպորտի զարգացում

Հայաստանի Հանրապետության ապագան կախված է նոր սերնդից: Հայաստանի երիտասարդությունը կոչված է լինել ազատ եւ հայրենասեր: Հրամայական է Հայաստանի երիտասարդության հոգիներում սերմանել ոգեղեն արժեքի գերակայություն` նյութապաշտության հանդեպ, ազատության արժեքի գերակայություն` անազատության հանդեպ, իրավունքի արժեքի գերակայություն` կամայականության հանդեպ եւ ժողովրդավարության արժեքի գերակայություն` մենիշխանության հանդեպ: Նպատակը մեկն է` հնարավորինս սեղմ ժամկետում ունենալ ինքնուրույն գործողությունների պատրաստ, առաջադիմականն ու նորը ավելի արագ ընկալող, համարձակ, նախաձեռնող ու հնարամիտ երիտասարդություն:

Նշված նպատակներին հասնելու համար Հայաստանի Հանրապետությունն իր երիտասարդ քաղաքացիների համար պետք է ապահովի.

 • նոր սերնդի` որպես համաշխարհայնացման գործընթացի անմիջական ազդեցության տակ ձեւավորվող Հայաստանի քաղաքացու, կենսական պահանջմունքների հաշվառումը,
 • սպորտի զարգացմանը միտված պետական համալիր քաղաքականության մշակումը` այն դիտարկելով որպես Հայաստանի երիտասարդության ներուժի դրսեւորման, բնակչության առողջության պահպանման ու ամրապնդման, երկրի մարտունակության ապահովման, մարդկանց աշխատանքային երկարակեցության, առողջ մայրության հուսալի երաշխիք,
 • երիտասարդության հետ տարվող քաղաքականության հենքին հասարակական եւ արտադրական նոր հարաբերությունների, կենսագոյության արդի պայմանների կատարելագործումը,
 • երիտասարդությանը քաղաքացիականացնել, պետության պատկան դարձնել, բայց ոչ երբեք միակուսակցականացնել:

Առաջնային օրենսդիր եւ գործադիր քայլեր

 • Ուսման եւ գիտական գործունեության մեջ հաջողությունների համար խրախուսման միջոցների ու անվանական կրթաթոշակների համակարգի ընդլայնում, սոցիալապես անապահով եւ գերազանցիկ ուսանողների համար էական զեղչերի կիրառում, կրթություն ստանալու համար պետական վարկավորման համակարգերի ներդրում:
 • Արտասահմանյան բարձրակարգ ուսումնական կենտրոններում այն հայ երիտասարդների կրթության խթանում, ովքեր պատրաստակամ են ուսում ստանալուց հետո վերադառնալ հայրենիք եւ ձեռք բերած գիտելիքներն ի սպաս դնել նրա բարգավաճմանը:
 • Պետության լայն աջակցությամբ գյուղաբնակ եւ, առաջին հերթին, սահմանամերձ ու բարձրլեռնային գյուղերի երիտասարդության զբաղվածության հարցի կարգավորում, գյուղական եւ քաղաքային բնակավայրերում մշակույթի ու մարզական շինությունների, խաղահրապարակների, հանգստի ու ժամանցի գոտիների վերանորոգում, նորերի կառուցում:
 • Գյուղական երիտասարդների համար ԲՈՒՀ-եր ընդունվելու արտոնյալ պայմանների ստեղծում` ավարտելուց հետո գյուղ վերադառնալու պայմանագրային երաշխիքներով:
 • Երիտասարդների համար ըստ հետաքրքրության բազմաբնույթ ակումբների ստեղծում` համայնքային ֆինանսավորման ճանապարհով:
 • Ուսանողական հանրակացարանների վերանորոգում, դրանց բնակկենցաղային պայմանների բարելավում:
 • Բավարար օժանդակություն երիտասարդ ընտանիքներին` ներառյալ արտոնյալ ու մատչելի բնակարանային հիփոթեքային վարկերի տրամադրումը:
 • Զբոսաշրջության երիտասարդական կենտրոնների ստեղծում:
 • Բարենպաստ պայմաններ երիտասարդ ձեռներեցների ու գիտնականների աշխատանքային, ստեղծագործական ունակությունների զարգացման եւ դրսեւորման հնարավորությունների ընդլայնման համար:
 • Մարզական ակումբների ցանցի ընդլայնման խրախուսում` մարմնամարզության գործունեության կազմակերպման մասով ձեռնարկությունների` ԱԱՀ-ից եւ շահութահարկից ազատման միջոցով:
 • Մարզական քաղաքականությունը խթանելու համար բյուջետային հատկացումների ավելացում:
 • Դպրոցներում եւ ԲՈՒՀ-երում մարզական, ֆիզկուլտուրային գործունեությանը նպաստող ծրագրերի իրականացում:
 • Մարզական գույք ներկրող եւ արտադրող ընկերություններին հարկային արտոնությունների շնորհում:
 • Բարձրակարգ եւ հեռանկարային մարզիկների ու նրանց մարզիչների` օրենքով երաշխավորված աշխատավարձերի ապահովում եւ բարձրացում բյուջետային միջոցների հաշվին:
 • Պետական գերատեսչությունների հսկողության ուժեղացում նախադպրոցական, դպրոցական եւ բուհական ֆիզիկական կուլտուրայի ծրագրերի մշակման ու կատարման նկատմամբ:
 • Առողջ ապրելակերպը հանապազօրյա կենսաձեւ դարձնելուն ուղղված ծրագրերի մշակում եւ իրականացում:
 • Սպորտը զարգացնելու նպատակով մարզական գիտական ներուժի օգտագործում:
 • Պետական մարզադպրոցներ հաճախող նախադպրոցական եւ դպրոցական տարիքի երեխաների անվճար սպասարկում: