Anahit BakhshyanԱնահիտ Բախշյանը 1999թ. փետրվարից մինչեւ 2007 թվականի հունիսն աշխատել է Երեւանի Դ.Դեմիրճյանի անվան թիվ 27 միջնակարգ դպրոցի տնօրեն, որտեղ կրթությունը դրվել է չորս ընտրովի` քաղաքացիական, քրիստոնեական, ներառական եւ մասնագիտական կողմնորոշմանն ուղղված կրթական հենասյուների վրա, որոնք արդեն դարձել են պետական քաղաքականություն: